Halászati tanfolyamok

Hivatásos halőr-Társadalmi halőr képzés

Mire jogosult a társadalmi halőr?

lászati tanfolya MODELLO
Ellenőrizheti a halfogásra jogosító okmányokat, és átveheti azokat. Halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok visszatartására a halászati őrnek történő átadásáig, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok visszatartására a halászati őr vagy a rendőrség megérkezéséig. Ellenőrizheti a kifogott hal méretét, tömegét, faját, valamint halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén a halat visszatarthatja míg megérkezik a halászati őr, vagy visszaeresztheti. A társadalmi halőr jogosult a halfogásra jogosító okmányokban foglalt személyes adatok kezelésére az intézkedése alapján indult eljárás megindításáig.

Tisztelt vizsgázó!


A halőrzés szabályait, a halászati őrrel és a társadalmi halőrrel szemben támasztott követelményeket a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29) VM rendelet
(a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: rendészeti törvény) rendelkezései tartalmazzák.

Tanfolyam részletei és díja:
  • A tanfolyamon a részvétel nem kötelező, viszont ajánlott!
  • Tanfolyam díja: 20.000.-Ft
  • A tanfolyam díját az alábbi számlaszámra kell megfizetni: 11600006-00000000-15221030
  • A tanfolyam díjának megfizetését, a tanfolyam előtt igazolni kell!
A vizsga időpontja és díja:
    • vizsga időpontja a jelentkezők létszámától függően kerül meghatározásra, amelyről időben tájékoztatjuk az érdekelteket.
    • A vizsga díja: 5.000 Ft.
    • A vizsga díját a Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-0000000 számú számlájára lehet megfizetni.

 

A vizsgán történő részvétel feltétele:

halőrtanfolyam

– Vizsgadíj befizetését igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalás igazolás), vagy annak olvasható másolatának a vizsgáztatónál történő leadása.
– A tananyagokat itt töltheted le: Hivatásos halőr – Társadalmi halőr Tananyagok
– A korábban, a területi halgazdálkodási hatóságnál jelentkezőknek nem szükséges újból jelentkezni.

Tanfolyam és vizsgaszervező:

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet Kft.:B/2021/000107

 

Elérhetőségek:
 A tanfolyammal, és vizsgával kapcsolatosan felmerülő további kérdéseitekkel keressétek bizalommal Intézményünket:
MODELLO Módszertani és Képzési Intézet: Tel: +36 (37) 676-6835 | Mobil: +36 (30) 733-7538 | +36 (70) 676-6835 | +36 (70) 427- 7406

 #halőr #halőrtanfolyam #halőrképzés  #hivatásoshalőr #hivatásoshalőrtanfolyam #hivatásoshalőrképzés #modello #felnőttképzés #tanfolyam #képzés