Színész II. (Bábszínész) tanfolyam

A szakképesítéssel ellátható munkaterület:
A Színész II. Bábszínész előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes színpadi, bábszín-padi alkotó és próbafolyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő bábszínészi, csoportos szereplői feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni…