Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelező altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését
követően jártasság szintjén képessé válik rejtjelző altiszti beosztásokkal összefüggő
feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére,
valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre.
Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a
megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni…