Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) olyan személy, aki a képzés
befelezését követően jártasság szintjén képessé válik a műszaki altiszti szolgálattal, lefolyási
renddel összefüggő normák vállalására és érvényesítésére.
A felkészített szakemberek képesek a Magyar Honvédség műszaki csapatai részéről jelentkező
kisalegység-parancsnoki (rajparancsnok-helyettes, rajparancsnok vagy azzal azonos szintű)
beosztások ellátására…