Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) tanfolyam

A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) olyan személy, aki a képzés
befejését követően jártasság szintjén képessé válik a pályakezdő altiszti beosztásokkal (Adat-
feldolgozó, Azonosító tiszt asszisztens, Légihelyzet Előállító Csoport asszisztens, Légvédelmi
Irányító asszisztens, Váltásparancsnok asszisztens vagy hadműveleti altiszt) összefüggő fel-
adatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének tervezésére,
szervezésére és vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken
történő részvételre…