Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) tanfolyammal

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) olyan személy, aki a képzés
befejezését követően jártasság szintjén képessé válik a képi felderítő pályakezdő altiszti
beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki
tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken
történő részvételre.Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során
a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni…