Egyházzenész II. (Kántor kórusvezető) tanfolyam

Az egyházzenész (kántor-kórusvezető) a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában színvonalas
egyházzenei művek – többszólamú, liturgikus szövegű kórusművek – előadását teljesíti, az adott templomi
közösség és liturgiai felekezet elvárásainak megfelelően…