Egyházzenész I. (Kántor énekvezető) tanfolyam

Az egyházzenész (kántor-énekvezető) a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában színvonalas egyházzenei művek – gregorián énekek, értékes, hagyományos népénekek, történeti és kortárs vokális
egyházi művek – előadását teljesíti, az adott templomi közösség és liturgiai felekezet elvárásainak megfelelően…