Büntetés végrehajtási főfelügyelő tanfolyam

A büntetés-végrehajtási (a továbbiakban bv.) szervezet állományában büntetés-végrehajtási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre. Végrehajtja a bv. szervezet objektumainak és az
azokban elhelyezett fogvatartottak őrzésével kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi az alárendeltségébe tartozók feladatvégzését…